Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Projekty

Projekty, ve kterých jsme zapojeni

Naše škola byla a je zapojena do řady projektů. Zde je jejich přehled včetně stručné charakteristiky:


 

Střední škola technická Jihlava byla v uplynulých letech a je i v současné době zapojena do řady projektů. Následuje jejich přehled včetně stručné charakteristiky:

Leonardo da Vinci - projekt MOBILITY. Od roku 2005 jsme uskutečnili pět stáží v partnerské škole v rakouském Neunkirchenu. Jako poslední byly realizovány (listopad-prosinec 2011 a duben 2012) dvě stáže s tématikou Nové trendy ve strojírenství.

ENERSOL – úspory energií, obnovitelné zdroje energie, snižování emisí v dopravě. Škola je nadále Regionálním vzdělávacím centrem pro Kraj Vysočina, organizuje krajský odborný seminář a krajskou přehlídku soutěžních prací.

V roce 2006 škola získala certifikát partnera projektu. Kraj Vysočina se stal v loňském školním roce potřetí vítězem celostátní přehlídky. Pravidelně se účastníme i mezinárodního kola, které v loňském roce proběhlo v Táboře.

IQ industry – nahradilo úspěšný projekt IQ auto a bylo ukončeno k 31. 12. 2012. V současné době se škola bude podílet na organizaci stáží a seminářů v rámci udržitelnosti projektu. V celkovém hodnocení IQ industry obsadil Kraj Vysočina 3. místo, manažerský tým Kraje Vysočina taktéž 3. místo a naše škola byla první mezi hodnocenými školami v kraji (21 škol) a osmá mezi 159 školami zapojenými v rámci celé ČR.

UNIV 2 KRAJE – v kraji zapojeno 23 škol. SŠTJ nabídla v rámci projektu tři vzdělávací programy:

1. Programování a obsluha NC a CNC strojů

Zaměření: seznámení se základy programování a obsluhou NC a CNC strojů (možné zaměřit pouze na jeden program – na základě poptávky firem).

Cílová skupina: pracovníci vyučení ve strojírenských oborech, zejména obráběči kovů; zaměstnanci firem

Program byl pilotně ověřen.

2. Pneumatika a elektropneumatika

Zaměření: seznámení se základy pneumatiky a elektropneumatiky

Cílová skupina: pracovníci vyučení ve strojírenských oborech, zejména zámečníci; absolventi strojních a elektro maturitních oborů se zájmem o pneumatiku a elektropneumatiku, zaměstnanci firem, které využívají pneumatické a elektropneumatické systémy. I tento projekt byl pilotně ověřen.

3. Kovářské práce, ruční a strojní kování

Zaměření: seznámení se základy kovářského řemesla, základy ručního a strojního kování

Cílová skupina: nevyučení pracovníci, zájemci z řad nezaměstnaných

Mentorem školy v daném projektu byl Mgr. Váca, metodikem Ing. Freisleben.

Projekt Filmy ve výuce cizích jazyků – projekt ukončen závěrečnou konferencí v září 2013. SŠTJ natočila 20 výukových filmů z oblasti elektrotechniky, které následně ověřila ve výuce cizích jazyků a odborných předmětů.

film Prezentace k projektuesf

 

 

Projekt je spolufinancován z ESF


Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou – naše škola v tomto projektu vystupovala jako partner v roli konzultanta.

 

EU peníze středním školám – naše škola je zapojena do následujících

vzdělávacích okruhů:

II/1Individualizace výuky cizích jazyků

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na SŠ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ

 

Od myšlenky k výrobku 1, 2 – jedná se o krajské projekty týkající se zlepšení vybavenosti technických SŠ

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost – v projektu jde především o zlepšení vybavenosti SŠ s ohledem na možnou spolupráci se ZŠ. V rámci projektu chceme vybudovat polytechnickou učebnu a v ní provozovat kroužek polytechnické výchovy pro žáky partnerských ZŠ. Dále uspořádáme osm exkurzí do průmyslových firem a na VUT a dvě přednášky o moderních technologií pro naše žáky 3. maturitních ročníků.

Dále se podílíme na výuce zaměstnanců firmy Bosch v rámci jejich závodní školy. Byli jsme zapojeni do projektu firmy MOKOV, kde jsme školili teorii v rámci jejich vzdělávacího projektu „Rozvoj klíčových, specifických a doplňujících kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a.s.“

V březnu a v květnu roku 2013 jsme splnili podmínky pro udělení autorizace pro profesní kvalifikace:

1. Obsluha CNC obráběcích strojů

2. Vrtání kovových materiálů

3. Broušení kovových materiálů

4. Frézování kovových materiálů

5. Soustružení kovových materiálů

 

Tuto autorizaci jsme obdrželi na dobu pěti let.

Uvedený výčet úspěchů žáků, množství projektů, do kterých je škola zapojena, a další aktivity dostatečně zviditelňovaly náš vzdělávací subjekt. Navíc jsme své činnosti zveřejňovali v regionálním tisku, prezentovali naši školu na burzách SŠ, ale také v televizi a rozhlase.


UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Bližší informace