Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Tříleté obory

Kovář 23 – 57 – H / 01

  • Absolvent se umí orientovat ve výrobních postupech a technické dokumentaci
  • Při kování samostatně zvolí pracovní postup a sled operací podle výrobního postupu, pracovní prostředky, nástroje, nářadí, přípravky a měřidla
  • Volí správné kovací teploty
  • Dovede připravit, seřídit a udržovat správný chod výhní a pecí
  • Ovládá, řídí a kontroluje kovací stro-je, ostřihuje, kalibruje, rovná a ohýbá