Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Tříleté studijní obory

Strojní mechanik 23 – 51 – H / 01

 • Absolvent umí sekat, řezat, stříhat; piluje roviny, tvary, lícuje přesné tvary
 • Rovná, ohýbá, zabrušuje a lapuje
 • Provádí práce na soustruhu, frézce, vrtačce a brusce
 • Pájí na měkko a lepí, měří, svařuje elektrickým obloukem a CO
 • Řeže kyslíkem

Nástrojař 23 – 52 – H / 01

 • Absolvent čte výrobní výkresy, rozlišuje strojírenské materiály
 • Volí správný technologický postup výroby a montáže
 • Dovede zpracovat kovové materiály a plasty, dále měřit
 • Umí opracovat řezné nástroje, zhotovit části výrobků, je sestavit a odzkoušet

Elektrikář, elektrikář – silnoproud

26 – 51 – H / 01 Elektrikář
26 – 51 – H / 02 Elektrikář - silnoproud

 • Absolvent umí zhotovit izolační, nosné, konstrukční prvky (kostry cívek, šablony pro vinutí, svorkovnice)
 • Opravuje elektrické stroje a přístroje, zajišťuje údržbu vnitřních rozvodů a běžné opravy
 • Umí instalovat elektrická vedení a zařízení v objektech
 • Odstraňuje elektrické a mechanické závady

Obráběč kovů 23 – 56 – H / 01

 • Absolvent umí číst technické výkresy, normy, technologické a pracovní postupy a na jejich základě určit tvar součásti, tolerance, drsnost a vyhledat hodnoty v tabulkách a normách
 • Má základy ručního zpracování kovů
 • Pracuje na obráběcích strojích (soustruzích, frézkách, bruskách, NC strojích, vrtačkách a vyvrtávačkách), umí je nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat

Kovář 23 – 57 – H / 01

 • Absolvent se umí orientovat ve výrobních postupech a technické dokumentaci
 • Při kování samostatně zvolí pracovní postup a sled operací podle výrobního postupu, pracovní prostředky, nástroje, nářadí, přípravky a měřidla
 • Volí správné kovací teploty
 • Dovede připravit, seřídit a udržovat správný chod výhní a pecí
 • Ovládá, řídí a kontroluje kovací stro-je, ostřihuje, kalibruje, rovná a ohýbá