Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Nástavbové studium

Provozní technika 23 – 43 – L / 51

  • Denní a dálkové studium
  • Z technických schémat pochopí absolvent funkci jednotlivých součástí i celků strojních zařízení
  • Volí pracovní postupy při výrobě, montáži údržbě a opravách s ohledem na charakter zařízení a použité materiály
  • Je schopen posoudit kvalitu vyrobených součástí i celků
  • Po příslušné praxi vést menší výrobní kontrolní, servisní a prodejní provozy technického zaměření