Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Nástavbové studium

 • denní a dálková forma
 • pomaturitní studium pro získání výučního listu v oborech elektrikář a obráběč kovů
 

Provozní technika 23 – 43 – L / 51

 • Denní a dálkové studium
 • Z technických schémat pochopí absolvent funkci jednotlivých součástí i celků strojních zařízení
 • Volí pracovní postupy při výrobě, montáži údržbě a opravách s ohledem na charakter zařízení a použité materiály
 • Je schopen posoudit kvalitu vyrobených součástí i celků
 • Po příslušné praxi vést menší výrobní kontrolní, servisní a prodejní provozy technického zaměření
 

Provozní elektrotechnika 26– 41 – L / 52

 • Denní a dálkové studium
 • Absolvent ovládá čtení technických výkresů a schémat, je schopen na základě výkresu pochopit funkci zařízení
 • Umí samostatně měřit elektrické i neelektrické veličiny
 • Absolvent ovládá čtení technických výkresů a schémat, je schopen na základě výkresu pochopit funkci zařízení
 • Umí samostatně měřit elektrické i neelektrické veličiny