Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Historie školy

Přehled vedoucích pracovníků a ředitelů školy

1. 9. 1948 – 15. 9. 1953 Šmejc Jaroslav
16. 9. 1953 – 22. 10. 1955 Horák Jan
5. 9. 1955 – 31. 3. 1972 Vejmelka Josef
1. 4. 1972 – 5. 10. 1979 Lang František
6. 10. 1979 – 31. 3. 1990 PhDr. Nechvátal Milan
1. 7. 1990 – 8. 4. 2008 Ing. Paul Jaroslav
1. 8. 2008 – dosud Mgr. Váca Josef

Tradice školy

Škola, která je zapojena do řady projektů (IQ Auto, Enersol, Leonardo,...) a která si našla partnerské školy v rakouském Neunkirchenu a slovenských Šuranech, však spolupracuje s dalšími firmami regionu i firmami, které mají celorepublikovou působnost. Jde o firmy Motorpal, Tesla, Jihlavan, ČEZ, E-ON, V.M.V., CZ LOKO a řadu dalších. Právě strojírenská a elektrotechnická tradice v regionu, výše zmíněná spolupráce školy a firem, vznik nových podnikatelských subjektů s potřebou kvalifikované pracovní síly, ale také samotná práce školy, která ani v krizových letech nesáhla k výuce rádoby atraktivních oborů, vedly k tomu, že po značném propadu v počtu vyučovaných žáků dochází v posledních letech k jejich nárůstu.
Dovolte pro ilustraci několik čísel:

Rok Počet vyučovaných studentů
1980 583
1984 616
1988 769
1992 445
1997 237 - před sloučením s SOUs, Tovární 6
2007 518
2012 404

Historie školy od roku 1948 do roku 2008

O výchovu odborníků v dělnických profesích se starali až do změny politického systému soukromí podnikatelé, po změně i státní podniky. V regionu Jihlava bylo několik strojírenských závodů, z nichž dominantní postavení měl PAL, později MOTORPAL. Předpokládalo se, že pro zvyšující se výrobu a s tím spojenou potřebu nových mladých kvalifikovaných pracovníků bude nutno mít podnikové učňovské zařízení, které se stane zřejmě jediným zdrojem doplňování pracovních sil.

Číst dále: Historie školy od roku 1948 do roku 2008

Závěrem...

Na výchově učňovské mládeže a žáků maturitních oborů se během 60 let podílely desítky pedagogických a provozních pracovníků. Věříme, že nám odpustí, že je zde nebudeme jmenovat, ale chceme jim poděkovat za jejich mnohdy nedoceňovanou práci. Závěrem dovolte popřát těm stávajícím 63 zaměstnancům Střední školy technické Jihlava do dalších let jen samé úspěchy při tak nelehké, ale krásné práci, jakou je výchova mladé generace.