Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Novinky

Ukončení provozu www stránek

Nové stránky naleznete na http://www.ssptaji.cz/. Zde je jjiž jen archív.
 

Denní nástavbové studium

Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na denní nástavbové studium, byli ve 4. kole přijímacího řízení přijati.
 

Zahájení školního roku, maturitní a závěrečné zkoušky:

 

Zahájení školního roku:

 

1. 9. 2014:

 

8.00  - první a čtvrté ročníky

 

10.00 – druhé a třetí ročníky


Závěrečné zkoušky:

 

11. – 12. 9. – praktická zkouška

 

15. 9. – písemná zkouška

 

16. 9. – ústní zkouška

 

Maturitní zkoušky:

 

15. 9. – ústní zkouška

 

Upozornění

Ve dnech 22.7. a 23.7.2014 bude přerušena dodávka elektřiny pro budovu Polenská 2. Mimo provoz bude telefonní ústředna, a e-mailová komunikace.
 

4. kolo přijímacího řízení

 

Kritéria přijetí ke studiu na SŠPTAJ – pracoviště Polenská 2 pro 4. kolo. Přihlášky na denní studium je třeba doručit do školy do 25. 8. 2014 do 12:00 hod.!!! Výsledky 4. kola PŘ budou vyvěšeny na webu školy a v budově školy 26. 8. do 13:00 hod.

 

Kritéria

Volná místa

 

Informace pro zaměstnance

Výplatní termín se od 1. 7. mění na 11. den v měsíci.
 

Oznámení

Střední škola technická Jihlava se od 1. 7. 2014 stala součástí nové školy -
Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

Stránky nové školy budou během prázdnin vytvořeny na adrese www.ssptaji.cz.
 

Kritéria přijetí ke studiu na SŠTJ pro 3. kolo

Střední škola technická Jihlava uveřejňuje kritéria přijetí ke studiu pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015.

Zároveň uveřejňujeme tabulku volných míst ke studiu.

Aktualizace je provedena ke dni 30.5.2014.

 

Kritéria přijetí 3. kolo – 20. 6. 2014

Počet volných míst po 2. kole PŘ pro šk. r. 2014/2015

 

Výsledky přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku na Střední školu technickou Jihlava, byli v 2. kole přijímacího řízení přijati.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2044 Sb., v platném znění).

 

Uchazeči na denní nástavbové studium se výsledky dozví dnes, tj. 16. 5. 2014 od 13 hod. v tabulce pod přiděleným registračním číslem.

 

 

Provozní technika

Provozní elektrotechnika

 

Počet volných míst po 1. kole PŘ pro šk. r. 2014/2015


Volná místa místa po 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015.

Stav je aktualizován ke dni 7.5.2014.

 

Tabulka

 

 


Název oboru

 

Počet volných míst po 1. kole PŘ pro šk. r. 2014/2015

2345L01 Mechanik seřizovač

 

5

2641L01 Mechanik elektrotechnik

 

17

2356H01 Obráběč kovů

 

5

2352H01 Nástrojař

 

5

2351H01 Strojní mechanik (ŠVP - Zámečník)

 

0

2651H01 Elektrikář

 

10

2651H02 Elektrikář-silnoproud

 

3

2641L52 Provozní elektrotechnika – denní st.

 

8

2343L51 Provozní technika – denní st.

 

17

2641L52 Provozní elektrotechnika – dálkové st.

Nebude se otevírat.

2343L51 Provozní technika – dálkové st.

Nebude se otevírat.

2356H01 Obráběč kovů a

2651H01 Elektrikář – večerní 4-leté studium pro nevyučené zaměstnance či zájemce o plnou rekvalifikaci

 

Nebude se otevírat.

 

 

Aktualizováno k 7. 5. 2014 !!!

 

Strana 1 z 11

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »