Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Historie školy

Závěrem...

Na výchově učňovské mládeže a žáků maturitních oborů se během 60 let podílely desítky pedagogických a provozních pracovníků. Věříme, že nám odpustí, že je zde nebudeme jmenovat, ale chceme jim poděkovat za jejich mnohdy nedoceňovanou práci. Závěrem dovolte popřát těm stávajícím 63 zaměstnancům Střední školy technické Jihlava do dalších let jen samé úspěchy při tak nelehké, ale krásné práci, jakou je výchova mladé generace.