Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Historie školy

Tradice školy

Škola, která je zapojena do řady projektů (IQ Auto, Enersol, Leonardo,...) a která si našla partnerské školy v rakouském Neunkirchenu a slovenských Šuranech, však spolupracuje s dalšími firmami regionu i firmami, které mají celorepublikovou působnost. Jde o firmy Motorpal, Tesla, Jihlavan, ČEZ, E-ON, V.M.V., CZ LOKO a řadu dalších. Právě strojírenská a elektrotechnická tradice v regionu, výše zmíněná spolupráce školy a firem, vznik nových podnikatelských subjektů s potřebou kvalifikované pracovní síly, ale také samotná práce školy, která ani v krizových letech nesáhla k výuce rádoby atraktivních oborů, vedly k tomu, že po značném propadu v počtu vyučovaných žáků dochází v posledních letech k jejich nárůstu.
Dovolte pro ilustraci několik čísel:

Rok Počet vyučovaných studentů
1980 583
1984 616
1988 769
1992 445
1997 237 - před sloučením s SOUs, Tovární 6
2007 518
2012 404