Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Novinky

Kritéria přijetí ke studiu na SŠTJ pro 2. kolo

Zvažte studium v oborech, které mají perspektivu a o které je na trhu práce velký zájem!!!

Kritéria přijetí ke studiu na SŠTJ pro 2. kolo

2. kolo – 16. 5. 2014

 

Tříleté obory:

Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech jsou rozhodující:

- úspěšné ukončení ZŠ

- zájem o zvolený obor

- dobrý zdravotní stav

- volná kapacita ve zvoleném oboru

 

Čtyřleté učební obory s maturitou Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik:

Pro přijetí ke studiu do čtyřletých učebních oborů s maturitou jsou rozhodující:

- úspěšné ukončení ZŠ

- dobrý zdravotní stav

- volná kapacita ve zvoleném oboru

- zájem o zvolený obor

 

PZ do 4-letých učebních oborů s maturitou se konat nebudou. Na volná místa budou přednostně přijati žáci, kteří v prvním kole nesplnili potřebný počet bodů pro přijetí maximálně o 3 body, tedy získali alespoň 27 bodů, a poté další žáci  na základě prospěchu ze základní školy (počítá se průměr za obě pololetí 8. třídy a 1. pololetí třídy deváté) až do naplnění kapacity třídy, resp. učebně výrobní skupiny (!!!počet volných míst pro daný obor je uveden v přiložené tabulce!!!).

Při stejném průměru jsou rozhodující pro pořadí žáků:

1. známky z matematiky

2. známky z fyziky

3. známky z českého jazyka

4. cizího jazyka

Nástavbové studium:

Pro přijetí do nástavbového studia jsou rozhodující:

- úspěšné ukončení tříletého učebního oboru daného zaměření, případně 1. pol. 3. ročníku

- volná kapacita ve zvoleném oboru

 

Při přijímacím řízení u oborů Provozní technika, Provozní elektrotechnika – denní nástavbové studium se sčítají body za průměr známek ze všech tří let studia na SOU, a to ve všech předmětech. Maximálně lze získat 50 bodů (do průměru 1,1 – 50 bodů, do průměru 1,2 – 48 bodů …2,0 – 32 bodů atd.). Zbylých 50 bodů do 100 lze získat z písemné přijímací zkoušky, která bude obsahovat 4 části – zkoušku z ČJ, CJ, M a F (zkouška trvá maximálně 80 minut a uchazeč může získat 12,5 bodu za každou část). Ke studiu budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru, nejméně však musí dosáhnout 40 bodů ze 100 možných. Při rovnosti bodů rozhoduje průměr známek ve 3. roč., pak 2. a 1. ročníku, dále výsledek PZ z matematiky, pak z ČJ, F a jako poslední z CJ.

 

O přijetí žáka ke studiu na Střední škole technické Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení: Mgr. Josef Váca – ředitel školy, Ing. Mojrová – ZŘ, Mgr. Eva Dubnová-Kabelková –  učitelka všeobecných předmětů a výchovná poradkyně, Mgr. Stanislav Toman – ZŘ pro OV pověřený náborem žáků, p. Leoš Stuchlík – vedoucí učitel OV.

 

Přihlášky pro 2. kolo je třeba doručit do školy

do 15. 5. 2014 do 13:00 hod.!!!

Výsledky 2. kola PŘ budou vyvěšeny na webu školy a v budově školy 16. 5.

Volná místa najdete v tabulce volných míst po prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

 

→  ZDE

 

Další úspěch našeho žáka

Ve dnech 7. – 9. 4. 2014 se ve Žďáru nad Sázavou konalo celostátní kolo soutěže Kovo Junior 2014 – obor : obráběč kovů – soustružení.

Soutěžící měli dva  úkoly

a)  zhotovit na soustruhu výrobek – redukci

b) změřit a vyhodnotit do protokolu jiný výrobek – těleso

 

Klání se účastnilo 11 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Kraj Vysočina reprezentovali první dva z regionálního kola Milan Linda ze SOŠ Velká Bíteš a  náš žák 2. ročníku oboru obráběč kovů Jan Blahut.

Výsledky soutěže byly pro náš kraj velice příznivé:

  1. místo : Kraj Vysočina

když v jednotlivcích skončil Jan Blahut na 4. místě a Milan Linda na 6. místě

  1. místo Ústecký kraj
  2. místo: Králohradecký kraj

Pro úplnost dodejme výsledky soutěže jednotlivců:

V jednotlivcích obsadil

1. místo Jiří Lukša z vítkovické SPŠ , Moravskoslezský kraj

2. místo Tomáš Hegr ze SŠ stavební Teplice, Ústecký kraj

3. místo Filip Mrnka SPŠ Chrudim, Pardubický kraj

 

Zároveň Jiří Lukša jako nejlepší žák v oboru obráběč kovů získal ve školním roce 2013/2014 zlatou plaketu Českých ručiček.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Střední škola technická Jihlava, Polenská 2

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Střední školy technické Jihlava, zveřejňuje seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělávání, denní forma vzdělávání, školní rok 2014/2015:

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-52-H/01 Nástrojař

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

23-56-H/01 Obráběč kovů

2641L52 Provozní elektrotechnika - denní studium

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2044 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2044 Sb., v platném znění).

 

Jihlava 22. dubna 2014

Mgr. Josef Váca

ředitel Střední školy technické Jihlava

 

Schůzka rodičů

se koná 22. 4. 2014 od 15. 30 v budově školy.

 

Úspěch Milana Sýkory

 

Ve dnech 25. a 26. 3. se v Chomutově konalo finálové kolo celostátní odborné soutěže KOVO Junior v oboru mechanik seřizovač. Kraj Vysočina reprezentovali Jan Koukola ze SŠT Žďár n. S. a náš Milan Sýkora, student 3. ročníku. Soutěžící plnili celkem tři praktické úkoly. Milan získal za první 335 bodů a skončil na děleném pátém místě; druhým a třetím úkolem (64 b. – 2. místo a 33 b. – 3. místo) se pak posunul na celkové čtvrté místo mezi 14 soutěžícími. Vítězem soutěže se stal domácí Zdeněk Šesták před reprezentanty dvou brněnských škol Alešem Hammerem a Václavem Pecinou. Milanovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Josef Váca

ředitel školy

 

Úspěch na Řemeslu Vysočiny 2014

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci naší školy na krajské soutěži Řemeslo Vysočiny 2014, která se konala 25. a 26. 2. ve Žďáru nad Sázavou. Mechanici seřizovači soutěžili v programování CNC obráběcích strojů. V kategorii programování CNC – Heidenhain zvítězil Milan Sýkora ze třídy MS3 a 4. místo zde získal jeho kolega Martin Šmarda. Milan se navíc stal absolutním vítězem v programování. Družstvo skončilo třetí.

Ani v soutěži obráběčů kovů  - soustružení se mezi 16 účastníky neztratili naši zástupci. Jan Blahut, žák 2. ročníku, skončil o pouhé tři body za vítězem této kategorie Milanem Lundou z V. Bíteše a společně s Jakubem Čermákem, skončil na 6. místě, obsadili v družstvech výborné 2. místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy
 

KOVO Junior 2014

Střední odborné učiliště technické Chotěboř uspořádalo ve dnech 17. až 18. února 2014 v rámci celostátního projektu České ručičky regionální kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2014. Soutěž byla určená pro studenty strojírenského učebního oboru Strojní mechanik. Soutěže se za naši školu účastnili Petr Zídek, skončil na 4. místě, a Daniel Kaňkovský, 9. místo mezi jednotlivci. Uvedená umístění a hlavně získané body pak stačily chlapcům na 2. místo v soutěži družstev. 1. místo obsadili žáci z Ledče n. S. a třetí ze SŠT Žďár n. S.

 

Ondřej Vomlel vítězem krajského kola Enersol 2014

Páteční krajská konference Enersol 2014, která se konala pod záštitou hejtmana kraje Jiřího Běhounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila, radní Jany Fialové, náměstka primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka a dalších hostů, zná vítěze všech tří kategorií.

V kategorii Enersol a praxe, kam postoupilo na základě rozhodnutí první poroty 10 prací, dominoval žák naší školy Ondřej Vomlel, student 3. ročníku oboru Elektrotechnika. Získal 70 bodů a se suverénním náskokem 10 bodů porazil Michala Kánského ze Střední školy stavební Třebíč. Spolu s ním a dalšími pěti postupujícími, kteří získali 3. a 4. místo v kategorii Enersol a praxe, 1. a 2. místo Enersol a inovace a 1. místo v kategorii Enersol a popularizace, budou reprezentovat Kraj Vysočina na národním kole, které se bude konat 13. a 14. března 2014 v Praze.

Popřejme Ondrovi, aby byl stejně úspěšný jako v kole krajském a třeba se i zúčastnil mezinárodního kola v Otrokovicích, kde se k české reprezentaci připojí reprezentace Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Slovinska.

 

p1250064
p1250065
p1250156
p1250160
p1250161
p1250162
p1250156
p1250160
 

Výsledky žáků v soutěžích odborných dovedností

školní kolo.

( šk. rok 2013 / 2014 )

 

 

Obráběč kovů:

 

1. Filip Koch                        T3

2. Jakub Čermák                 T3

Petr Orel                              T3

3. Jakub Hrad                      T3


Mechanik seřizovač – CNC frézování:

 

1. René Štancl                    MS3

2. Rostislav Štěpán             MS3

3. Jan Linhart                     MS3

 

Mechanik seřizovač – CNC soustružení:

 

1. Pavel Smejkal               MS3

2. Milan Sýkora                  MS3

3. Michal Hladík                 MS3

 

Strojní mechanik a nástrojař:

 

1. Daniel Kaňkovský           T3

2. Pavel Florík                    T3

3. Martin Jonák                  T3

 

Elektrikář (slaboproud):

1. Martin Bella                   E3

2. Pavel Hochmuth            E3

3. Tomáš Jedlička              E3

 

Elektrikář (silnoproud):

 

1. Jiří Lán                          E3

2. Jiří Kašík                       E3

3. Tomáš Brukner              E3

 

IQ industry

V rámci 1. roku udržitelnosti projektu IQ industry se 25. – 28. 11. uskutečnila 4-denní stáž dvou učitelů OV, Tomáše Švece a Ladislava Vidláka, ve firmě CZ LOKO. Oba se seznámili s provozem firmy i s prostředím, kam chodí na praxi žáci školy, konkrétně z oborů elektrikář, nástrojař a strojní mechanik. V rámci projektu se ještě do konce kalendářního roku uskuteční dva semináře: 9. 12. ve firmě Modia Jihlava a 17. 12. ve fi Fraenkische v Okříškách. Naplánován je i seminář EVVO na téma Pěstování energetických plodin. Foto

 

p1020972

 

Strana 2 z 11

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »